εταιρία


Στόχος της εταιρίας

Στόχος της Εταιρείας είναι να προσφέρει τα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα με όσο το δυνατό οικονομικότερη τιμή με σκοπό την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του Πελάτη και τη διατήρηση της αξιοπιστίας της.

Είδη παρεχόμενων προϊόντων

Υψηλής ποιότητας προϊόντα άρτου, ζαχαροπλαστικής και σφολιατοειδή.

Το εργοστάσιο

Η ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. έχει καθιερώσει, εγκαταστήσει και τηρεί ένα Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 9001: 2000 και των απαιτήσεων HACCP της 93/43 ΕΟΚ, σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416: Δεκ 2000.

Το Εργοστάσιο έχει:

 • Αναγνωρίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το Σύστημα Ποιότητας και την έκταση εφαρμογής τους σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της
 • Καθορίσει τη σειρά και την αλληλουχία αυτών των διεργασιών
 • Καθορίσει κριτήρια και μεθόδους που χρειάζονται για να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία και ο έλεγχος αυτών των διεργασιών γίνεται αποτελεσματικά
 • Εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα των απαιτούμενων χώρων και της αναγκαίας πληροφορικής υποστήριξης, αλλά και την επιτήρηση των υπόψη διεργασιών
 • Λάβει μέτρα για την επίβλεψη, μέτρηση και ανάλυση αυτών των διεργασιών
 • Εγκαταστήσει διαδικασίες αναγκαίες να επιτύχουν τα σχεδιασμένα αποτελέσματα για τα προϊόντα της ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών του ΣΔΠ.
Όλες οι παραπάνω διεργασίες διαχειρίζονται από τη ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 : 2000 και την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ – ΕΛΟΤ 1416.

Οποτεδήποτε η ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. επιλέγει εξωτερικό προμηθευτή για οποιαδήποτε διεργασία που μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος που παράγει μέσω συγκεκριμένων απαιτήσεων θα εξασφαλίζεται έλεγχος αυτών των διεργασιών. Ο έλεγχος των διεργασιών αυτών ( που γίνονται από εξωτερικούς προμηθευτές ) ταυτοποιούνται μέσα στο ΣΔΠ του Εργοστασίου.

Εταιρείες του Ομίλου ΒΕΝΕΤΗ έχουν εξειδικευτεί από το 1990 στην εξυπηρέτηση και διαχείριση διοργανώσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και αθλητικούς χώρους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανάληψη και επιτυχή διεκπεραίωση των ακόλουθων αθλητικών διοργανώσεων όπου έγινε σίτιση αθλητών αλλά και φιλάθλων:

 • Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – 1997 (Επιπλέον αίθουσα τύπου 3.000 δημοσιογράφων)
 • Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ανδρών - 1998 (ΟΑΚΑ)
 • Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων (ΟΑΚΑ)
 • Champions League 1997 – 1998 (ΟΑΚΑ)
 • ΝΒΑ 3Χ3 1996 (ΣΕΦ)
 • Αποκλειστική διαχείριση των κυλικείων στις εγκαταστάσεις Καλαθοσφαίρισης του ΟΑΚΑ 1999 – 2000 – 2001 – 2002.