ευκαιρίες καριέραςΣτη ΣΙΤΗΡΟΕΣΣΑ Α.Ε. επιδιώκουμε πάντα να συνεργαζόμαστε με δραστήρια και ικανά στελέχη, πρόθυμα να πιστέψουν στο όραμά μας και να ενισχύσουν το έργο μας.


Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@venan.gr
Για όλα τα Βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.